Valikko Sulje

Erityisryhmät

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen viitekehys näyttäytyy toiminnassamme erityisryhmien hevostoimintakerroilla sekä nuorten työhevoskerhossa.

Erityisryhmät

Järjestämme erityisryhmille suunnattua hevostoimintaa. Tällä hetkellä asiakaskuntaamme kuuluvat kehitysvammaiset. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu ihmisen ja hevosen väliseen vuorovaikutukseen – Hevonen toimii tunteiden tulkkina ja ihmisen käyttäytymisen peilinä. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan periaatteita ovat elämyksellisyys, toiminnallisuus ja yhteisöllisyys. Kullekkin asiakkaalle asetetaan yksilölliset tavoitteet, joita voivat olla esimerkiksi kehon hallinnan lisääntyminen, itsetunnon kohentaminen, tunteiden hallinta, vastuun oppiminen, keskittymiskyvyn parantaminen tai vain himpun verran mielekkäämpi arki. Sosiaalipedagogisella hevosotoiminnalla onkin saatu positiivisia tuloksia esimerkiksi autismin kuntoutuksessa.

Käytännössä toimintakerran sisältöön vaikuttavat asiakkaan toimintakyvyn lisäksi myös hänen toiveensa. Tärkeintä on, että tekeminen on mielekästä! Monelle on mieluista vain istua reen tai kärryjen kyydissä ja nauttia maisemista, toinen taas voi pitää toiminnallisemmasta tekemisestä. Toimintaan voikin sisältyä ajoa, ratsastusta, hevosen hoitoa ja käsittelyä asiakkaan toiveiden mukaan. Tilalla on myös kota makkaranpaistoa varten.
Turvallisuuden takaavat hyvin koulutetut hevoset, sekä turvallinen ympäristö. Ohjaajamme on myös käynyt sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen, ja omaa kokemusta kehitysvammaisten kanssa työskentelemisestä.

Toivomme sosiaalipedagogisen hevostoiminnan toimintakerroille kolmesta viiteen asiakast.a, riippuen heidän toimintakyvystään sekä toiminnan sisällöllisistä toiveista. Alkuun toivomme ohjaajan/omaisen osallistumista toimintakerroille, kunnes tullaan tutuiksi!

Kesto 1,5h, hinta 40€/hlö

Nuorten työhevoskerho

Nuorten työhevoskerhossa sosiaalipedagoginen viitekehys näyttäytyy yhteisöllisyytenä, toiminnallisuutena ja elämyksellisyytenä. Kerhossa painotamme nuorten osallisuutta – Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa. Kerhossa pyrimme siihen, että jokainen pääsee tekemään hevosten kanssa mahdollisimman paljon. Onnistumiset yhdessä hevosen kanssa sekä hyväksyvä talliyhteisö edesauttavat nuoren positiivisen minäkuvan kehittymistä. Hevostoiminta onkin syrjäytymisen ennaltaehkäisemistä parhaimmillaan! Tervetuloa mukaan harrastamaan!