Valikko Sulje

Arvot

Arvot

Pohjanmaan Vossikka arvovalinnat perustuvat ihmisläheisyyteen, luottamukselliseen ihmisten väliseen toimintaan. Ihmisten erilaisuus tekee elämästä mielenkiintoisen. Erilaiset ihmiset ovat rikkaus. Puhumme asioista aina luottamuksellisesti koska olen vaitiolovelvollinen kaikesta kuulemastani. Kuuntelen enemmän kuin puhun. Kerro sanoin toisen ajatuksen ydin ja olet luomassa asiakkaiden, työntekijöiden ja yrityksen menestyksellistä tulevaisuutta. Toiminnan kannattavuus tehdään yhdessä ja se luo pohjaa myös huomispäivän pärjäämiselle.

Toinen Toiminnan peruslähtökohta on turvallisuus. Tämä ilmenee yrityksessä toiminnallisten riskien arvioinnin tekemisenä ja niihin puuttumisena ammattimaisesti.

Kolmas toiminnan lähtökohta on että virheitä ei tarvitse pelätä. Ihminen oppii virheistä. Kysymys on siitä miten suhtaudumme virheisiin. Virheen voi aina korjata positiivisen kannustuksen kautta.  Elämme Suomessa jossa pelkäämme virheitä ja haluamme säädellä kaiken toiminnan lailla ja asetuksilla. Tämä ei tarkoita sitä että emme tarvitse lainsäädäntöä-Kyllä tarvitsemme. Autoilija tarvitsee liikennesäännöt ihan varmasti.